About us

รู้จักเรา

บริษัท เทรเชอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ทีทีดี) หนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่มเทรเชอร์ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เครื่องสำอาง เครื่องนอน อาหารแปรรูป สินค้าเกษตกรรม รวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์ ให้กับลูกค้าทั่วประเทศจีน หลายปีที่ผ่านมาทีทีดีได้ดำเนินกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อตอบสนองฐานลูกค้าที่กระจายตัวมากขึ้น รวมถึงการลงทุนในส่วนที่เราเห็นว่าเอื้อต่อการสร้างโอกาสในการเติบโต เช่น อีคอมเมิร์ซ ห่วงโซ่อุปทาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

เราเชื่อว่า

ความเชื่อของเรามีพื้นฐานมาจาก 3 คำนี้: ความน่าเชื่อถือผ่านการพัฒนา

เราขอขอบคุณจากใจสำหรับความมั่นใจที่ลูกค้ามีให้เราเสมอมาและเราได้ใส่ความพยายามลงไปในการทำงานทุกวันเพื่อคงความน่าเชื่อถือในการดูแลธุรกิจของคุณ

เราเชื่อมั่นในทีมงานของเราในการตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทั้งบริษัทและลูกค้าของเรา เราใช้กลยุทธ์ในการกระจายมอบหมายหน้าที่ส่งเสริมความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดศีลธรรมจรรยาบรรณ พนักงานที่สุจริตและมีจริยธรรมในทุกสถานการณ์ ความซื่อสัตย์ในทุกระดับของบริษัท เราจึงให้ความสำคัญต่อการรักษาคนของเราและมองหาพนักงานที่ดีที่สุดเสมอ

คำสัญญาจากเรา

ทีทีดีมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์อันยาวนานที่มีร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการมอบบริการที่เป็นเลิศ การจัดการกับปัญหาที่ท้าทาย และการจัดการการกระจายสินค้าแบบมืออาชีพ พนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างในการให้บริการลูกค้าที่ดี ร่วมกับลูกค้าของเรา เราเพิ่มมูลค่าในการนำสินค้าไปสู่ตลาดทั่วโลก หรืออีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่า เราไม่เพียงทำการขายแต่เราจับมือกับลูกค้าของเราเพื่อทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้น

คติประจำใจเรา

ทีทีดี: นำทางธุรกิจของคุณไปทุกทิศทาง

4 บริการของเรา

ธุรกิจหลักของเราประกอบด้วย